Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Awroberlek" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Awroberlek — Evropska unija (Slovenian / slovenščina)
27 držav (Belgija, Bolgarija, Danska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Španija, Združeno kraljestvo, Avstrija, Finska in Švedska) se je združilo z namenom, da ustanovi gospodarsko skupnost s skupnimi monetarnimi, političnimi in socialnimi prizadevanji.

Translate Awroberlek

Learn how to say "Awroberlek" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Tatar and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC