Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Awroberlek" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Awroberlek — Europese Unie (Dutch / Nederlands)
De 27 landen (België, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Portugal, Spanje, Oostenrijk, Finland, Zweden, Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië) die samenwerken om een economische gemeenschap te vormen met gemeenschappelijke monetaire, politieke en sociale asperaties.

Translate Awroberlek

Learn how to say "Awroberlek" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Tatar and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC