Translate "awra" into Turkish (Türkçe)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


awra — cinsiyet (Turkish / Türkçe)
Organizmaların üreme fonksiyonu veya organlarına göre içine yerleştirilebileceği iki ana bölümden (erkek veya dişi) biri.

Translate awra

Learn how to say "awra" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Wolof and Turkish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey