Translate "Atomreaktor" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Atomreaktor — jedrski reaktor (Slovenian / slovenščina)
Naprava, ki z začetkom in nadzorovanjem cepljenja atomov ustvarja vročino in toploto.

Translate Atomreaktor

Learn how to say "Atomreaktor" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey