Translate "Atomdebatte" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Atomdebatte — razprave o jedrski energiji (Slovenian / slovenščina)
Trajajoča javna razprava in spor o uporabi energije.

Translate Atomdebatte

Learn how to say "Atomdebatte" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey