Translate "Astronomie" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Astronomie — astronomi (Swedish / svenska)
Den vetenskap som ägnar sig åt himlakroppar samt observation och tolkning av den strålning som mottas i närheten av jorden från universums beståndsdelar.

Translate Astronomie

Learn how to say "Astronomie" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey