Translate "Astronomie" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Astronomie — astronomija (Slovenian / slovenščina)
Znanost, ki jo zanimajo nebesna telesa, in opazovanje ter interpretacija sevanja, ki iz različnih delov vesolja prispe v bližino Zemlje.

Translate Astronomie

Learn how to say "Astronomie" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey