Translate "Astronomie" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Astronomie — astronómia (Slovak / slovenčina)
Veda zaoberajúca sa nebeskými telesami, ich pozorovaním a interpretáciou žiarenia zachyteného v blízkosti Zeme z častí vesmíru.

Translate Astronomie

Learn how to say "Astronomie" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey