Translate "Asien" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Asien — Ázia (Slovak / slovenčina)
Najväčší kontinent sveta. Nachádza s na východnej časti Eurázie. Od Európy ju oddeľuje pohorie Ural. Ázia hraničí s Arktickým oceánom, Tichím oceánom, Indickým oceánom, Stredozemným a Červeným morom na západe. Obsahuje najväčšie polostrovy Malá Ázia, India, Arabský a skupiny ostrovov Japonsko a Indonézia, Filipíny a Cejlón.

Translate Asien

Learn how to say "Asien" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey