Translate "Asien" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Asien — Azië (Dutch / Nederlands)
Het grootste continent van de wereld. Het bezet het oostelijke deel van de Euraziatische landmassa en zijn aangrenzende eilanden en wordt van Europa gescheiden door het Oeral gebergte. Azië grenst aan de Arctische Oceaan, de Grote Oceaan, de Indische Oceaan, de Middellandse Zee en Rode Zee in het westen. Het omvat de grootste schiereilanden van Klein-Azië, India, Arabië en Indochina en de eilandgroepen Japan, Indonesië, de Filippijnen, en Ceylon.

Translate Asien

Learn how to say "Asien" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey