Translate "Aschenputtel" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Aschenputtel — Askungen (Swedish / svenska)
En välkänd saga, bäst känd i Charles Perraults version och den senare filmatiseringen av Disney.

Translate Aschenputtel

Learn how to say "Aschenputtel" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey