Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Artenverarmung" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Artenverarmung — zmanjšanje števila vrst (Slovenian / slovenščina)
Izguba vrst zaradi dejavnikov, kot so npr. podnebne spremembe, ali pa gre za naključne dogodke, kot so dolgotrajna suša, naravna katastrofa, pojav novega plenilca ali genska mutacija. (Vir: WRES)

Translate Artenverarmung

Learn how to say "Artenverarmung" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC