Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Artenverarmung" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Artenverarmung — zubożenie gatunkowe (Polish / polski)
utrata gatunków z powodu takich czynników, jak zmiany klimatyczne lub przypadki losowe, np. długotrwałe susze, katastrofy przyrodnicze, pojawienie się nowych drapieżników lub mutacje genowe

Translate Artenverarmung

Learn how to say "Artenverarmung" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC