Translate "Artenschutzprogramm" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Artenschutzprogramm — program za varovanje/ohranjanje vrst (Slovenian / slovenščina)
Organizirana skupina dejavnosti in postopkov, ki jih pogosto vodi vlada ali neprofitna organizacija, za ohranjevanje in zaščito živalskih organizmov, ki so v nevarnosti.

Translate Artenschutzprogramm

Learn how to say "Artenschutzprogramm" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey