Toll Free: (800) 790-3680

Translate "ars" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ars — sztuka (Polish / polski)
dziedzina ludzkiej działalności artystycznej, wyróżniana ze względu na związane z nią wartości estetyczne (zwłaszcza piękno); jej wytwory stanowią trwały dorobek kultury

Translate ars

Learn how to say "ars" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC