Translate "argo" into Turkish (Türkçe)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


argo — argo (Turkish / Türkçe)
Farklı gruplarca kullanılan, gruptakilerin konuşmalarının başkalarınca anlaşılmaması için kullanılan gizli veya özel dil.

Translate argo

Learn how to say "argo" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Russian and Turkish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey