Translate "araneus" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


araneus — pająk (Polish / polski)
Araneus, pajęczak z rzędu o tej samej nazwie mający na odwłoku kądziołki przędne, wydzielające pajęczynę, w szczękoczułkach znajduje się gruczoł jadowy; znanych jest kilkadziesiąt tysięcy gatunków; żyje głównie na lądzie, drapieżny

Translate araneus

Learn how to say "araneus" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey