Toll Free: (800) 790-3680

Translate "aqua" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


aqua — vatten (Swedish / svenska)
En allmänt förekommande vätska (H₂O) som bildar regn, fyller bäckar och hav med mera, och som utgör en stor del av organismers kroppar.

The original Piedmontese definition:

aqua (Piedmontese)
Liquid comun (H₂O) ch'a forma pieuva, dòire, mar e via fòrt, e ch'a forma ëdcò na gran part dël còrp dj'organism.

Translate aqua

Learn how to say "aqua" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Piedmontese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC