Translate "aqua" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


aqua — woda (Polish / polski)
tlenek wodoru (H₂O), ciecz bezbarwna, bez zapachu i smaku, rozpowszechniona w przyrodzie w postaci deszczu, rzek, morza itp.;niezbędny składnik organizmów żywych

The original Piedmontese definition:

aqua (Piedmontese)
Liquid comun (H₂O) ch'a forma pieuva, dòire, mar e via fòrt, e ch'a forma ëdcò na gran part dël còrp dj'organism.

Translate aqua

Learn how to say "aqua" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Piedmontese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey