Toll Free: (800) 790-3680

Translate "animal displacement" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


animal displacement — gibanje živali (Slovenian / slovenščina)
Navada mnogih živalskih vrst, da se gibljejo znotraj svojih habitatov, oziroma, da potujejo, med selitvami v druge biotope lahko tudi na velike razdalje; v vodnem okolju se lahko premikajo vodoravno ali navpično, medtem, ko se v kopenskih okoljih živalske populacije, ki poleti živijo v alpskih in subalpskih predelih pozimi selijo v nižje predele; selitve živali ponavadi sledijo nagonu, ki je povezan s potrebo po najdbi območij za razmnoževanje, počitek in pašo. (Vir: RAMADE)

The original English definition:

animal displacement (English)
The habit of many animal species of moving inside their habitats or of travelling, during migrations, to different biotopes, often considerable distances apart; in aquatic environments displacements can occur horizontally or vertically while in terrestrial environments animal populations that breed in the alpine or subalpine zones in summer, move to lower levels in winter; animal displacements usually follow circadian rhythms and are related to the necessity of finding breeding, resting and feeding areas. (Source: RAMADE)

Now that you've learned the Slovenian word for "animal displacement", maybe you also need English translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking English linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate animal displacement

Learn how to say "animal displacement" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in English and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC