Translate "amoreira" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


amoreira — björnbär (Swedish / svenska)
En av en grupp fruktbärande arter av släktet Rubus som kännetecknas av att de mogna bären är svarta och som ofta har taggiga grenar som bär frukt andra året varefter de vissnar ner. Arterna inom gruppen är svåra att skilja och hybridiserar gärna med varandra.

Translate amoreira

Learn how to say "amoreira" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey