Translate "aminoácido" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


aminoácido — aminosyra (Swedish / svenska)
Organiska föreningar innehållande en karboxylgrupp (-COOH) och en aminogrupp (-NH2). Man känner till ungefär 30 aminosyror. De är grundläggande beståndsdelar i all levande materia, eftersom proteiner besetår av många aminosyremolekyler som satts ihop. Aminosyror syntetiserar av gröna växter och en del bakterier, men djur kan inte syntetisera en del av dem (arginin, histidin, lysin, treonin, metionen, isoleucin, leucin, valin, fenylalanin, tryptofan) och dessa är därför essentiella beståndsdelar av djurens diet. Proteiner från en särskild växt kan sakna vissa aminosyror, så vegetarisk kost måste innehålla produkter från många olika växter.

Translate aminoácido

Learn how to say "aminoácido" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey