Translate "aminoácido" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


aminoácido — aminokislina (Slovenian / slovenščina)
Organske spojine, ki vsebujejo karboksilno skupino (-COOH) in amino skupino (-NH2). Znanih je približno 30 aminokislin. So osnova živih organizmov, saj so molekule beljakovin sestavljene iz mnogih, med seboj povezanih molekul aminokislin. Aminokisline sintetizirajo zelene rastline in nekatere bakterije. Nekaterih živali in ljudje ne morejo sintetizirati, zato je bistvenega pomena, da jih dobijo s hrano. Beljakovine iz nekaterih rastlin ne vsebujejo določenih aminokislin, zato morajo vegetarijanci vključiti širši nabor živil rastlinskega izvora v svojo prehrano. (Vir: ALL)

Translate aminoácido

Learn how to say "aminoácido" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey