Translate "ambiguidade" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ambiguidade — dubbelzinnigheid (Dutch / Nederlands)
Het gebruik van dubbelzinnige of twijfelachtige uitdrukkingen, vooral met het doel te misleiden.
Iets dat meer dan één interpretatie, verklaring of betekenis heeft, als die betekenis uit de context niet kan worden bepaald.

Translate ambiguidade

Learn how to say "ambiguidade" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey