Translate "América do Norte" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


América do Norte — Severna Amerika (Slovenian / slovenščina)
Kontinent v severni polovici zahodne poloble, zamejen z Arktičnim morjem na severu, s Pacifikom in Beringovim morjem na zahodu in z Atlantikom ter Mehiškim zalivom na vzhodu. Z Južno Ameriko je povezan s Panamskim prekopom. Vključuje Združene države, Kanado, Mehiko in nekaj majhnih otoških narodov. (Vir: INP)

Translate América do Norte

Learn how to say "América do Norte" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey