Translate "alvéolos" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


alvéolos — pęcherzyki płucne (Polish / polski)
pęcherzykowate zakończenia najdrobniejszych odgałęzień oskrzeli w płucach, gdzie następuje wymiana gazowa tlenu i dwutlenku węgla

Translate alvéolos

Learn how to say "alvéolos" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey