Translate "alteração da paisagem" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


alteração da paisagem — spreminjanje pokrajine/krajine (Slovenian / slovenščina)
Spreminjanje pokrajine skozi čas je lahko posledica človekovega delovanja ali delovanja naravnih procesov kot so požari ali naravne nesreče. Spremembe v pokrajinski strukturi lahko zabeležimo z uporabo letalskih posnetkov ali satelitskih slik ter z uporabo novih tehnologij kot sta daljinsko zaznavanje in geografski informacijski sistemi. (Vir: PARCOR)

Translate alteração da paisagem

Learn how to say "alteração da paisagem" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey