Translate "alojamentos de emergência" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


alojamentos de emergência — nastanitev v izrednih/kriznih razmerah (Slovenian / slovenščina)
Namestitev ali postavitev prostora, ki se priskrbi za žrtve ob nenadnih, urgentnih in ponavadi nepričakovanih dogodkih, zlasti, če je to povzročilo poškodbe ljudi, škodo na imetju ali v okolju. (Vir: RHW)

Translate alojamentos de emergência

Learn how to say "alojamentos de emergência" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey