Translate "alojamentos de emergência" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


alojamentos de emergência — mieszkania zastępcze (Polish / polski)
miejsca zamieszkania przyznawane ofiarom nagłych i najczęściej niespodziewanych zdarzeń, w których ucierpieli ludzie, środowisko i nieruchomości

Translate alojamentos de emergência

Learn how to say "alojamentos de emergência" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey