Translate "alinhamento" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


alinhamento — trasa (Slovenian / slovenščina)
Izbran in podrobno izdelan tlorisni načrt prometnic na podlagi konstrukcijskih, operacijskih, storitvenih, tehnoloških in ekonomskih kriterijev.

Translate alinhamento

Learn how to say "alinhamento" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey