Toll Free: (800) 790-3680

Translate "alimentos (valor nutritivo)" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


alimentos (valor nutritivo) — näringsvärde (Swedish / svenska)
Måttet på mängden och tillgängligheten av näringsämnen i substanser som förtärs av människor och djur som en källa för näring och energi.

Translate alimentos (valor nutritivo)

Learn how to say "alimentos (valor nutritivo)" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC