Translate "alimentos (valor nutritivo)" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


alimentos (valor nutritivo) — hranilna vrednost hrane (Slovenian / slovenščina)
Mera količine ali razpoložljivosti hranili, ki se nahajajo v snoveh zaužitih in uporabljenih s strani človeka ali živali kot vir prehrane in energije. (Vir: RHW / MHD)

Translate alimentos (valor nutritivo)

Learn how to say "alimentos (valor nutritivo)" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey