Translate "algas" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


algas — alga (Slovenian / slovenščina)
Preproste, zelene, vodne rastline brez stebla, korenine ali listov. Spadajo med mikroskopske organizme, ki tvorijo začetek prehranjevalne verige. Alge lahko najdemo plavajoče tako v morju in sladki vodi, rastejo pa tudi na vlažni površini zidov, skal, drevesnega lubja in prsti. Vsebujejo klorofil in ostale pigmente, kar omogoča njihovo rast s pomočjo fotosinteze. Na kopnem so alge koristne tudi zato, ker obogatijo rodovitnost prsti z nitrati. (Vir: WRIGHT)

Translate algas

Learn how to say "algas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey