Translate "algas" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


algas — glony (Polish / polski)
Algae, najprostsze samożywne rośliny plechowe, występujące w ponad dwudziestu tysiącach gatunków, żyją głównie w wodach morskich i słodkich, stanowią pożywienie zwierząt, niektóre gatunki dostarczają agaru, są surowcem w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i spożywcz

Translate algas

Learn how to say "algas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey