Toll Free: (800) 790-3680

Translate "acht" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


acht — osem (Slovak / slovenčina)
Základná číslovka nasledujúca po sedem a predchádzajúca deväť, rímskych VIII, arabských 8.

Translate acht

Learn how to say "acht" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Frisian and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC