Toll Free: (800) 790-3680

Translate "acht" into Estonian (eesti keel)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


acht — kaheksa (Estonian / eesti keel)
Põhiarv, mis järgneb seitsmele ja eelneb üheksale ning mida tähistav rooma number on VIII ning araabia number 8.

Translate acht

Learn how to say "acht" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Frisian and Estonian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC