Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Aazje" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Aazje — Azija (Slovenian / slovenščina)
Največji kontinent na svetu. Obsega vzhodni del Evrazije in njej pripadajoče otoke, od Evrope ga loči Uralsko gorovje. Azija meji na Arktični ocean, Tihi ocean, Indijski ocean ter Sredozemsko in Rdeče morje na zahodu. Vključuje največje polotoke Malo Azijo, Indijo, Arabijo in Indokino ter otočja Japonsko, Indonezijo, Filipine in Cejlon.

Translate Aazje

Learn how to say "Aazje" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Frisian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC