Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Aazje" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Aazje — Ázia (Slovak / slovenčina)
Najväčší kontinent sveta. Nachádza s na východnej časti Eurázie. Od Európy ju oddeľuje pohorie Ural. Ázia hraničí s Arktickým oceánom, Tichím oceánom, Indickým oceánom, Stredozemným a Červeným morom na západe. Obsahuje najväčšie polostrovy Malá Ázia, India, Arabský a skupiny ostrovov Japonsko a Indonézia, Filipíny a Cejlón.

Translate Aazje

Learn how to say "Aazje" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Frisian and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC