Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Aazje" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Aazje — Азия (Bulgarian / български)
Най-големият континент на света. Заема източната част от Евразия и прилежащите и острови и е отделен от Европа от планините Урал. Азия граничи със Северния ледовит океан, с Тихия океан, Индийския океан и на запад със Средиземно и Червено море. Включва най

Translate Aazje

Learn how to say "Aazje" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Frisian and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC