Translate "aai" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


aai — ägg (Swedish / svenska)
En stor honlig könscell innesluten i ett poröst, kalkartat eller läderartat skal, som produceras av fåglar och reptiler.

Translate aai

Learn how to say "aai" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Frisian and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey