Translate "aai" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


aai — jajo (Polish / polski)
żeńska komórka rozrodcza, komórka jajowa; u gadów i ptaków zawierająca żółtko i białko, otoczone mocną skórką zewnętrzną albo skorupką

Translate aai

Learn how to say "aai" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Frisian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey