Translate "행성" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


행성 — planet (Swedish / svenska)
En större himlakropp som inte själv lyser och som befinner sig i en keplersk omloppsbana runt en stjärna och vars massa är tillräckligt stor för att föremålet skall befinna sig i hydrostatisk jämvikt och som är det dominerande föremålet i sin omloppsbana.

Translate 행성

Learn how to say "행성" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey