Translate "피폭" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


피폭 — radiacijska bolezen (Slovenian / slovenščina)
Skupek simptomov, ki označujejo bolezen, znano kot radiacijska poškodba. Bolezen izvira iz pretirane izpostavitve celega telesa (ali velikega dela telesa) ionizirnemu sevanju. Najzgodnejši simptomi so slabost, utrujenost, bruhanje in driska, sledijo lahko izguba las (epilacija), krvavitev, vnetje ust in grla ter splošno pomanjkanje energije.

Translate 피폭

Learn how to say "피폭" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey