Translate "피부" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


피부 — koža (Slovenian / slovenščina)
Tkivo, ki oblikuje zunanji ovoj vretenčarjev. Sestavljena je iz dveh plasti, zunanja je lahko pokrita z dlakami, luskinami, perjem itd. V glavnem služi za zaščito in ima funkcijo čutila.

Translate 피부

Learn how to say "피부" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey