Translate "폭풍" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


폭풍 — burza (Polish / polski)
szybko wirujący słup powietrza, wytwarzający się wokół ośrodka o skrajnie niskim ciśnieniu

Translate 폭풍

Learn how to say "폭풍" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey