Translate "폭풍우" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


폭풍우 — nevihta (Slovenian / slovenščina)
Motnja v ozračju, ki vključuje vplive obstoječega tlaka in vetrnih polij, ti se na lestvici razvrščajo od tornadov do ekstratropskih ciklonov. Pomeni tudi s tem povezano vreme in podobno. (Vir: MGH)

Translate 폭풍우

Learn how to say "폭풍우" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey