Translate "폭풍우" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


폭풍우 — myrsky (Finnish / suomi)
Vallitsevia paine- ja tuulikenttiä sekoittava, kokoluokaltaan tornadoista tropiikin ulkopuolisiin syklooneihin vaihteleva ilmakehän häiriö; myös siihen liittyvä säätila ja vastaavat.

Translate 폭풍우

Learn how to say "폭풍우" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey