Translate "펌프" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


펌프 — črpalka (Slovenian / slovenščina)
Stroj, ki tekočino vleče vase skozi vhod in jo sili ven skozi izpušni izhod. (Vir: MGH)

Translate 펌프

Learn how to say "펌프" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey