Translate "펌프" into Estonian (eesti keel)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


펌프 — pump (Estonian / eesti keel)
Imemisel ja/või surumisel põhinev seade. Vedeliku, gaasi või auru rõhuenergia suurendamiseks ja nende teisaldamiseks. (all.: Eesti keele seletav sõnaraamat)

Translate 펌프

Learn how to say "펌프" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Estonian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey