Translate "참나무" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


참나무 — hrast (Slovenian / slovenščina)
Vsako drevo rodu Quercus v redu Fagales, katerega značilnosti so preprosti, ponavadi krpasti listi, z luskami pokriti zimski popki, zvezdast stržen in značilen plod, želod, ki je oreh. Les je žilav, trd in vzdržljiv, ter ima značilen vzorec.

Translate 참나무

Learn how to say "참나무" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey